Paid Holidays

September 2, 2019 – Labor Day

November 11, 2019 – Veterans Day

November 28, 2019 – Thanksgiving

November 29, 2019 – Day after Thanksgiving

December 24, 2019 – Christmas Eve

December 25, 2019 – Christmas Day

December 31, 2019 – New Year’s Eve

January 1, 2020 – New Year’s Day

January 20, 2020 – Martin Luther King Jr. Day

April 10, 2020 – Good Friday

May 25, 2020 – Memorial Day